Mae dau (Bennaeth) yn well nag un

Blog Archwilio Cymru

Mae ein blogiwr gwadd Mark Campion, AEM Estyn, yn esbonio’r modd yr aeth Estyn ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ati i archwilio gwasanaethau gwella ysgolion a gyflwynir trwy gonsortia rhanbarthol yng Nghymru a’r manteision a ddaw yn sgil cydweithio.

Roedd gan arolygwyr Estyn a staff Swyddfa Archwilio Cymru ddiddordeb cyffredin yn y modd yr oedd y pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn datblygu, a buont yn gweithio gyda’i gilydd i rannu rhagdybiaethau, defnyddio arbenigedd ei gilydd, a gweithio’n fwy effeithlon trwy gydgyfrannu adnoddau.

Sut wnaeth Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru weithio gyda’i gilydd ar yr adroddiad hwn? Trawsgrifiad o fideo

Fe wnaethom gynllunio ein hymweliadau gwaith maes gyda’n gilydd, gan dreulio pedwar diwrnod fel tîm cyfunol ym mhob un o’r pedwar rhanbarth. Er bod gan bob sefydliad feysydd diddordeb penodol, roedd gennym yr un diddordeb yn arweinyddiaeth a rheolaeth y consortia. Felly, fe wnaethom gynnal cyfweliadau ag uwch staff ac aelodau etholedig…

View original post 312 more words

One thought on “Mae dau (Bennaeth) yn well nag un

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s